Ngày 2/10/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng tổ chức hội nghị khởi công công trình khu Gò Đá Chẹ và sửa chữa toàn bộ các phòng học, bếp ăn khu Phú Thứ thuộc trường mầm non Khánh Thượng A.

    Thành phần: Ban Quản Lí dự án, Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng, BGH trường mầm non Khánh Thượng A và các bên liên quan.

    Hội nghị được thông qua và thống nhất. Sau 400 ngày kể từ ngày khởi công, công trình được hoàn thiện và bàn giao cho trường mầm non Khánh Thượng A.

Sau đây là một số hình ảnh