UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON

KHÁNH THƯỢNG 

                    Số: 28 /KH-MN                             

 

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                Khánh Thượng, ngày 25 tháng 09 năm 2019                 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Căn cứ hướng dẫn số 3785/ SGD& ĐT- GDMN ngày 30/8/2019 của Sở Giaos dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục mầm non năm học 2019-2020.

       

Thực hiện Kế hoạch số 687 KH/GD&ĐT-MN ngày 03/9/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Hướng dẫn số 688/HD-PGD-MN ngày 03/9/2019 Hướng dẫn qui chế chuyên môn cấp học mầm non huyện Ba Vì.

Thực hiện kế hoạch số 689 KH/GD&ĐT – MN ngày 03/09/2019 Kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non huyện Ba Vì;

Trường mầm non Khánh Thượng A xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi chuyên đề “Phát triển thẩm mỹ” cấp trường năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm hưởng ứng đợt thi đua chào mừng 65 năm thành lập ngành giáo dục thủ đô đồng thời nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm đổi mới. Tuyển chọn, biểu dương khen thưởng những giáo viên tiêu biểu, góp phần tạo động lực để đội ngũ phấn đấu, thi đua thực hiện tốt Chương trình giáo dục mầm non;

 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học phù hợp với trẻ mầm non trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao;

- Tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học.Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ;

- Qua Hội thi cấp trường, lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có thành tích cao trong hội thi cấp trường tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

- Giáo viên là viên chức, giáo viên hợp đồng đã tham gia đóng BHXH, có thời gian công tác trong trường ít nhất 2 năm trường mầm non Khánh Thượng A.

- Được đánh giá xếp loại đạt trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non năm học 2018-2019. Có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Hoạt động học lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động chơi tập lứa tuổi nhà trẻ thuộc lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (nội dung đề tài tự chọn trong tháng đang thực hiện hoặc sắp thực hiện) và 1 hoạt động khác trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ theo độ tuổi (Thí sinh thi buổi sáng tổ chức hoạt động góc hoặc hoạt động ngoài trời; Thí sinh thi buổi chiều tổ chức hoạt động ăn chiều hoặc hoạt động chiều).

- Giáo viên không được dạy lại nội dung bài đã dạy cho học sinh.

- Ngày thi không được cho học sinh nghỉ học không có lý do, không được chọn cháu để dạy.

* Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức bắt đầu từ thứ 5 ngày  10  tháng 10 năm  2019

Khối 5T, Khối 4T, Khối 3, Nhóm nhà trẻ 24-36T

Thời gian tổ chức xong trước ngày 26/10/2019.

- Địa điểm : Tại các lớp giáo viên đang trực tiếp giảng dạy.

- Về số lượng khuyến khích trên tinh thần tự nguyện 100% có đủ điều kiện tham gia hội thi cấp trường.

- Về hồ sơ đảm bảo các điều kiện do trường qui định.

IV. KẾT QUẢ:

                                          DANH SÁCH KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

STT

Họ và tên

Lớp

Thời gian dạy

Hoạt động

Tổng số điểm

Xếp loại

 

1

Nguyễn Thị Trang

4TB1

15/10/2019

Tạo hình: Trang trí chiếc mũ

27

Nhất

2

Đỗ Thị Nga

3TC2

23/10/2019

Âm nhạc: VĐTN Khuôn mặt cười

26,8

Nhất

3

Nguyễn Thị Ngọc Sen

5TA1

10/10/2019

Âm nhạc: VĐTN Nhà của tôi

26,5

Nhất

4

Nguyễn Thị Minh Huyền

5TA1

10/10/2019

Tạo Hình: Vẽ ngôi nhà đề tài

26

Nhất

5

Ngô Thị Thúy Khoa

5TA2

11/10/2019

Tạo Hình: Trang trí váy tặng mẹ

25,7

Nhì

6

Phan Thị Thanh Thảo

5TA2

10/10/2019

Âm nhạc:  VĐTN Múa cho mẹ xem

25,5

Nhì

7

Phí Thị Thu Thảo

4TB1

15/10/2019

Tạo Hình: Vẽ ngôi nhà đề tài

24,3

Ba

8

Dương Thị Đảo

NTD2

16/10/2019

Âm nhạc: Nghe hát cô giáo miền xuôi

24,5

Ba

9

Đinh Thị Diệu An

NTD3

22/10/2019

Tạo hình: Dán trang trí thiệp

24,5

Ba

10

Đinh Thị Thu Hiền

NTD1

17/10/2019

Âm nhạc: Hoa bé ngoan

24,5

Ba

11

Nguyễn Thị Ngà

4TB2

11/10/2019

Tạo hình: Vẽ cái cốc

24

KK

12

Phùng Thị Thu

NTD3

22/10/2019

Âm nhạc: VĐMH: Cháu yêu bà

24

KK

13

Cấn Thị Lân

NTD3

23/10/2019

Tạo hình: Tô màu bông hoa màu đỏ

24

KK

14

Hà Thị Ngọc Hoa

4TB2

15/10/2019

Âm nhạc: VĐTN: Đi học về

24

KK

15

Lê Thị Hoài

NTD1

16/10/2019

Tạo hình : Xâu vòng màu đỏ

24

KK

16

Nguyễn Thị Kim Huệ

4TB3

22/10/2019

Tạo hình: Tô nét, tô màu chiếc ô

24

KK

17

Đinh Thị Thu Hương

4TB1

11/10/2019

Âm nhạc: VĐTN Cháu yêu bà

24

KK

18

Nguyễn Thị Ngọc Dung

3TC1

16/10/2019

Âm nhạc: VĐTN Hãy xoay nào

24

KK

19

Đinh Thị Suyến

NTD2

17/10/2019

Tạo hình: Tô màu cái bát

24

KK

20

Nguyễn Thị Dịu

3TC2

22/10/2019

Tạo hình: Dán hoa tặng cô

24

KK

 

TỔNG HỢP:

- Tổng số giáo viên dự thi: 23/25 ( trong đó 2 đ/c gv nghỉ sinh)

- Giáo viên đạt GVDG cấp trường là 20/23 = 87%

V. NHẬN XÉT CHUNG:

1. Ưu điểm:

- Các tiết dạy và hoạt động đều có sự đầu tư về đồ dùng chuẩn bị đầy đủ, phong phú đa dạng, đẹp hấp dẫn trẻ.

- Giáo viên đều có ý thức đổi mới nội dung, phương pháp dạy học đặc biệt là phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Phát huy tính tích cực của học sinh. Các tiết dạy đã ứng dụng công nghệ thông tin, bằng tương tác phát huy hiệu quả cao. Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

- Nhiều tiết dạy thể hiện sự đổi mới rõ rệt bằng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm như tiết dạy của cô Nguyễn Thị Trang, Đỗ Thị Nga.

2. Tồn tại:

- Một số tiết dạy khả năng bao quát trẻ còn hạn chế, xử lý tình huống chưa linh hoạt,

- Một số tiết dạy chuẩn bị đồ dùng phong phú nhưng sử dụng chưa thực sự hiệu quả.

3. Kiến nghị - Đề xuất: Không có.

Trên đây là Báo cáo kết quả hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 của trường Mầm non Khánh Thượng A.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan