Trường mầm non Khánh Thượng A tổ chức đi tham quan học tập tại trường mầm non Thạch Bàn - Hà Nội.

Căn cứ vào chỉ đạo của PGD&ĐT Ba Vì, trường mầm non Khánh Thượng A đã cử các đồng chí đúng thành phần đi tham quan học tập ở trường mầm non Thạch Bàn - Hà nội.

Sau đây là một số hình ảnh: