TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THƯỢNG A  THAM GIA TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022.

Thực hiện công văn số 1169/KH-PGDDT. Trường Mầm non Khánh Thượng A  đã cử cán bộ, giáo viên cốt cán của trường tham gia tập huấn phần mềm kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022. Phân công giáo viên chia sẻ buổi học tập huấn, đôn đốc giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ và nghiêm túc.

Sau đây là một số hình ảnh buổi tập huấn: