Ngày 29/11/2021. Trường Mầm non Khánh Thượng A tham gia tập huấn chuyên đề giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong cơ sở GDMN