Ngày 17 và 18/ 11/2021. 100% cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Khánh Thượng A  tham gia chương trình tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng sử dụng tài liệu học tập trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn: