TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THƯỢNG A  BỒI DƯỠNG CNTT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN QUA ZOOM NĂM HỌC 2021-2022

             Để nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2021 Trường Mầm non Khánh Thượng A tổ chức chức cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn CNTT qua phần mềm zoom. 100% cán bộ, giáo viên đã tham gia buổi tập huấn.

                                           Một số hình ảnh buổi tập huấn:

           Trong buổi tập huấn toàn thể cán bộ, giáo viên đã tích cực thực hành, chao đổi, chia sẻ về cách thiết kế bài giảng điện tử, đặt hiệu ứng, chèn ảnh, âm thanh...

          Kết thức buổi tập huấn đồng chí Hiệu trường nhà trường đánh giá cao các đồng chí triển khai tập huấn rõ ràng, chi tiết và phù hợp. Đồng chí khuyến khích giáo viên tích cực vận dung CNTT vào giảng dạy đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học này và những năm học tiếp theo.