Trường Mầm non Khánh Thượng A báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 Căn cứ vào kế hoạch sô 583/KH-PGDĐT, ngày 13/5/2021. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn Huyện Ba Vì. Căn cứ kế hoạch số 19/ KH- MNKTA, ngày 20/5/2021. Kế hoạch tuyển sinh năm 2021-2022 của Trường Mầm non Khánh Thượng A. Trường mầm non Khánh Thượng A báo cáo kết quả tuyển sinh: 5 tuổi: 0 trẻ 4 tuổi: 04 trẻ 3 tuổi: 14 trẻ 2 tuổi: 35 trẻ Trên đây là kết quả tuyển sinh của trường mầm non Khánh Thượng A.