Ngày 14/01/2022 trường Mầm non Khánh Thượng A tổ chức tập huấn phần mềm đánh giá, chấm điểm, phân loại CBCCVC, LĐHĐ cho toàn bộ CBGVNV trong nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn.