TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Ở TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THƯỢNG A

       Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, trường Mầm non Khánh Thượng A đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ y tế, UBND thành phố, Phòng GD&ĐT; UBND Huyện, Xã tới toàn thể CB,GV,NV.

      Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, nhằm chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, trường Mầm non Khánh Thượng A đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ y tế, UBND thành phố, Phòng GD&ĐT; UBND Huyện, Xã tới toàn thể CB,GV, NV.
      Xây dựng kế hoạch “Thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona” với các phương án phòng chống dịch bệnh; thành lập ban thường trực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
      Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, trạm y tế địa phương, các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
      Nhà trường chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt việc khai báo y tế. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT- UBND  ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội phòng chống dịch bệnh COVID -19.