TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THƯỢNG A

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35.

(Từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021).

 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai 23/8/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (Theo phân công) như sau.

Tổng kết trực tuyến năm học 2020-2021. (tại zoom các nhóm, lớp). Rà soát CSVC chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022 (đ/c Dung HP).

Phân công, lập danh sách các đồng chí tham gia trực tại các chốt kiểm dịch và chợ (Đ/c Đạo - BTCĐTN).

2. Trực cơ quan: Đ/c Dung Hp, Thoa.

Thứ Ba

24/8/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (Theo phân công) như sau.

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên điều tra bổ sung số liệu PCGD trực tuyến qua zalo, gọi điện thoại (đ/c Dung HP).

Xây dựng kế hoạch, Ngân hàng nội dung khối Mẫu giáo 5-6 tuổi. Sắp xếp các mục tiêu chia vào các tháng phù hợp (đ/c Loan HP, TTCM).

Xây dựng kế hoạch, báo cáo họp phụ huynh học sinh năm học 2021-2022.

14h Dự HN trực tuyến tổng kết năm học của PGDĐT (đ/c Loan - HT)

2. Trực cơ quan: Đ/c Loan HT, Ngà.

Thứ Tư

25/8/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (Theo phân công) như sau.

Tiếp tục Điều tra bổ sung trẻ trong độ tuổi theo PCGD. Rà soát học sinh chưa ra lớp, tiếp tục vận động phụ huynh cho con ra lớp đạt chỉ tiêu tuyển sinh pgd giao. Họp tổ nuôi dưỡng phân công nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới (đ/c Dung HP).

Tiếp tục Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 (đ/c Loan HP, TTCM).

8h Dự HN tổng kết năm học của SGDĐT (HT, PHT) tại điểm cầu UBND xã.

2. Trực cơ quan: Loan HP;  Huyền.

Thứ Năm

26/8/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (Theo phân công) như sau.

 Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022. (Đ/c Loan HT).

2. Trực cơ quan: Đ/c Dung HP, Thủy, Lúa.

Thứ 6 27/8/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (Theo phân công) như sau.

Đăng bài lệ trang Wessite của nhà trường (đ/c Dung HP). Tổ chức, triển khai các chuyên đề đã tiếp thu BGD cho CB, GV, NV (Đ/c Loan HP).

2. Trực cơ quan: Đ/c Đ/c Loan HT, Hương, Lúa.

Thứ 7 28/8/2021

 Trực cơ quan: Đ/c Loan HP, Hiền.

Rá soát danh sách xếp lớp, bàn giao danh sách học sinh cho giáo viên, phân công CB, GV, NV năm học 2021-2022.

Chủ Nhật 29/8/2021

 Trực cơ quan: Đ/c Dung HP; Phan Huyền.

Chuẩn bị các điều kiện họp phụ huynh học sinh năm học 2021-2022.

 

 

Nơi nhận:

- CB, GV, NV (Qua zalo);

- Đăng Website;

- Lưu NT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan.