UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THƯỢNG A

 

 
 

 

Số: 15 /KH-MN

 

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  

Khánh Thượng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hội  “Chúng cháu vui khỏe”

Năm học 2020 - 2021

 

 
 

 

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non và Lịch trình hoạt động chuyên môn cấp học mầm non năm học 2020-2021;

- Căn cứ vào kế hoạch số 459/KH-PGDĐ, ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì về tổ chức ngày hội “chúng cháu vui khỏe”  cấp học mầm non năm học 2020-2021

Căn cứ tình hình thực tế về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non Khánh Thượng A xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội “Chúng cháu vui khỏe ” năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Ngày hội Chúng cháu vui khỏe là một hoạt động thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức bền, sự nhanh nhẹn, khéo léo ở trẻ, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng tâm thế chuẩn bị vào lớp 1. Tham gia ngày hội, trẻ được giao lưu học hỏi với các bạn cùng độ tuổi.

- Tổ chức ngày hội phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học. Tạo điều kiện để trẻ được vừa học vừa chơi, vừa sức đối với tâm sinh lý của trẻ,  đảm bảo đúng tinh thần“ Mạnh dạn, tự tin, đoàn kết, vui vẻ”.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THI

.         1. Nội dung: Ngày hội

Phần 1:  Màn chào hỏi: (10 điểm)

Phần 2: Thể dục nhịp điệu: (10 điểm)       

Phần 3: Trò chơi vân động (20 điểm)

2. Đối tượng tham dự

 Là các cháu mẫu giáo lớp 5TA1, 5TA2, 5TA3 đang học tại các trường mầm non Khánh Thượng A.

+ Mỗi lớp 1 đội chơi, số lượng 10 cháu (5 nam, 5 nữ)   

3. Hình thức tổ chức

          Phần I. Màn chào hỏi: (4-5 phút)

 Mỗi lớp tự lựa chọn tên cho đội chơi, giới thiệu về tên đội chơi và các thành viên trong đội dưới các hình thức hò, vè, thơ ca…

          Cách chấm: Giới thiệu về đội của mình đầy đủ về tên đội, các thành viên trong đội…bằng hình thức thơ ca, hò, vè…đội  mình chọn. Cách giới thiệu tự tin, mạch lạc, rõ ràng, đúng nhịp điệu với tiết tấu âm nhạc đội mình lựa chọn, thời gian đảm bảo: đạt 10 điểm. ( Cách trừ điểm với các tiêu trí trên không quá 1 điểm)

Phần II. Thể dục nhịp điệu: (5-7 phút)

          - Các trường tự chọn bài thể dục nhịp điệu cho đội mình, có nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, phù hợp với khả năng tâm sinh lý của trẻ.

          - Kỹ thuật động tác đúng và đều (2đ), Biến đổi đội hình (2đ), phong cách biểu diễn (2đ), trang phục (2đ), sáng tạo (2đ). ( Cách trừ của mỗi phần không quá 0,5 điểm).

       - Quy định về trang phục: trang phục đẹp phù hợp với lứa tuổi và thời tiết.

Phần III. Trò chơi vận động: (6 - 8 phút)

- Dự kiến lựa chọn trò chơi vận động (gánh nước) hoặc trò chơi dân gian trong chương trình giáo dục thể chất độ tuổi 5 - 6 tuổi thể hiện sự nhanh nhẹn và khéo léo của trẻ.

          - Cách chơi: Từ vạch xuất phát trẻ đầu tiên gánh  đòn  gánh trên trên vai ( 2 đầu đòn gánh có sẵn 2 dây móc ) đi trên ghế thể dục sau đó xuống ghế đi tiếp qua 3 chướng ngại vật  lên vị trí để nước của đội mình, móc 2 chai nước vào móc 2 đầu của đòn gánh và gánh nước quay trở lại đi qua 3 chướng ngại vật, lên ghế thể dục và để nước vào chậu (thùng) của đội mình. Sau đó đưa đòn gánh cho bạn tiếp theo, cứ như vậy cho hết thời gian (khoảng từ 6- 8 phút) đội nào gánh khéo léo và được nhiều chai nước thì đội đó chiến thắng.

 ( Có thể tạo một bản nhạc, hay bài hát khoảng thời gian 6-8 phút để tiện theo dõi)

Lưu ý: Mỗi đội chuẩn bị: 30-40 chai nước nửa lít có nắp đạy kín, có quai, 1 chậu, 1 đòn gánh có 2 móc 2 đầu, ghế thể dục, 3 chướng ngại vật (các chướng ngại vật cao khoảng 3cm, dài 30 đến 40cm, bề mặt rộng 6-7cm, làm bằng hộp bìa cát tông)

Cách tính điểm: Hết thời gian quy định đội nào gánh được nhiều chai nước nhất được 20 điểm, lỗi trừ điểm có thể trừ VD như trẻ không bước qua chướng ngại vật 1 trẻ trừ 0,1 điểm; hoặc trượt chân trên ghế thể dục xuống đất 1 trẻ trừ 0,2 điểm…)

4. Thời gian tổ chức:

- Ngày 29/4/2021. (thứ 5)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tổ chức họp các  lớp 5 tuổi  vào chiều ngày 20/04/2021 để thống nhất nội dung và hình thức ngày hội

+  Địa điểm tổ chức ngày hội chúng cháu vui khoẻ; (tại trường Mầm non Khánh Thượng A)

+ Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, 1 nhì

Mức thưởng: giải nhất: 500.000đ, giải nhì: 400.000đ.

  Nhận được Kế hoạch này đề nghị các đồng chí cán bộ giáo trường mầm non Khánh Thượng A nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng;

- CB, giáo viên (để T/h);

- Lưu VT.

                                TM. BAN GIÁM HIỆU

                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                             Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

 

 

.