Đọc bài Sáng ngày 05/10/2019, cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non Khánh Thượng A cùng tham gia hội diễn văn nghệ " Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên thủ đô" năm học 2019 - 2020. Tham gia hội diễn là cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên Tiểu khu I.

Tiết mục múa " Hương sắc ngàn năm" của nhà trường vinh dự đạt giải Nhì cấp cụm.

Tiết mục múa " Hương sắc ngàn năm”