GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

 

Đề tài: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 4

Đối tượng: MGN (Trẻ 4- 5T)

Người soạn/ dạy: Đinh Thị Thu Hiền

 

I, Mục đích -  yêu cầu

1. Kiến thức

           - Trẻ biết mối quan hệ số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4, bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.  

- Củng cố nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 4.

2. Kỹ năng

- Trẻ đếm thành thạo đến 4.

- Trẻ có thể so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và nêu được kết quả bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

- Trẻ tập chung chú ý, quan sát, ghi nhớ có chủ đích

- Trẻ có kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm

3. Thái độ

 -Trẻ mạnh dạn, tự tin,  hứng thú tham gia vào các hoạt động.

 - Trẻ đoàn kết với các bạn trong nhóm chơi.

II, Chuẩn bị:

Đồ dùng của cô:

- Thẻ số: 1 - 4

- Bàn

- Powoint bài dạy

- Bài hát: "  Bé tập đếm"

Đồ dùng của trẻ:

- 2 nhóm đồ dùng mỗi nhóm 4 đồ dùng: cái bát, cái thìa, quyển sách, cái bút, hột hạt…

III, Cách tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức (2-3)

- Cô cho trẻ hát bài hát “Tập đếm” 

- Các con vừa được lắng nghe bài hát gì?

- Trong bài hát nhắc đến những số nào?

- Và bây giờ cô con mình cùng nhau vào giờ học nhé.

2. Phương pháp và hình thức tổ chức (22-25p)

*HĐ 1: Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 4.

- Trên màn hình xuất hiện những loại quả: quả táo, quả lê, quả cam. Nhiệm vụ của các con là quan sát từng từng giỏ trên giỏ có số lượng quả cần hái.

- Cô nhận xét và động viên trẻ .

* HĐ2: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi ́4

- Cô mời trẻ chuẩn bị cho cô: 4 quyển sách, 4 cái bút hoặc 4 cái bát, 4 cái thìa. Sau đó các con hãy quan sát lên màn hình xem cô xếp lần lượt các chiếc đĩa ra nhé. Cô xếp 4 cái điã từ trái qua phải sau đó cô lại tiếp tục lấy 3 quả táo xếp vào đĩa . Các con lưu ý chúng mình hãy xếp tương ứng 1-1 nhé. Mỗi cái đĩa là  là 1 quả táo.. 

- Cô mời trẻ lấy đồ dùng ra xếp giống cô. Sau đó cô mời trẻ đếm cùng cô số lượng  đĩa và táo rồi đặt thẻ số tương ứng.

- Cô mời trẻ thực hiện

- Các con quan sát 2 nhóm đĩa và táo như thế nào với nhau? 

- Nhóm nào có số lượng nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết? 

=> Nhóm đã có số lượng nhiều hơn và nhiều hơn là 1. Vì thừa ra 1 chiếc đĩa.

- Vậy nhóm nào có số lượng ít hơn? ít hơn là mấy? Vì sao con biết?

=> Nhóm táo có số lượng ít hơn và ít hơn là 1. Vì thiếu đi 1 quả táo.

- Vậy muốn nhóm đĩa và nhóm cà táo bằng nhau các con phải làm như thế nào?

- Các con phải phải thêm 1 quả táo vào nhóm 4 chiếc đĩa đấy.

- Cô mời trẻ quan sát cô thực hiện thêm 1 quả táo vào nhóm quả táo. Và cô cho trẻ thực hiện thêm đồ dùng vào nhóm ít hơn của các con.

- Cô và trẻ cùng kiểm tra số lượng nhóm đĩa và nhóm đồ dùng của trẻ.

- Vậy 3 quả táo thêm 1 quả táo bằng mấy quả táo? (3 quả táo thêm 1 quả táo là 4 quả táo)

- 4 quả táo tương ứng với thẻ số mấy? ( Cô đặt thẻ số 4)

- Cô cho trẻ quan sát 2 nhóm số lượng bây giờ như thế nào với nhau? Bằng nhau và đều bằng mấy?

- Cô cất bớt 2 quả táo trên màn hình còn các con hãy cất bớt 2 đồ dùng ở hàng dưới nhé

- Cô và trẻ đếm sau đó kiểm tra kết quả

- 4 quả táo bớt 2 quả táo còn mấy quả táo. Rồi đặt thẻ số tương ứng

- Cô cho trẻ thực hiện

- Cô cho trẻ quan sát 2 nhóm số lượng bây giờ như thế nào với nhau?

- Nhóm nào có số lượng nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? 

- Nhóm nào có số lượng ít hơn? ít hơn là mấy?

=> Cô hướng dẫn trẻ bớt 2 chiếc đĩa và thêm 2 quả táo và thêm bớt cất đồ dùng khi kết thúc.

- Các con ở nhà chúng mình hãy nhờ ông bà bố mẹ giúp các con thực hiện bớt 2 đối tượng của 1 nhóm rồi thêm vào để tạo sự bằng nhau nhé.

* HĐ3: Luyện tập

- TC1 : Ai giỏi nhất

+ Cách chơi: Cô mời trẻ quan sát lên màn hình quan sát lần lượt các loại quả để thêm bớt đủ số lượng số cô đã cho.

+ Luật chơi: Ai thêm và bớt nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

- TC2:  Nhanh và đúng

Cách chơi: Hôm nay là sinh nhật của thỏ trắng . Bạn đáy rất thích buộc nơ mà hôm nay bạn gấu cần 4 chiếc nơ để tặng cho bạn thỏ trắng. Bạn gấu đã có 2 chiếc nơ rồi. Các con hãy suy nghĩ giúp bạn gấu cần mua thêm bao nhiêu chiếc nơ nữa nhé và điền số nơ cần mua vào chỗ trống.

3. Kết thúc (1-2p)

- Cô nhận xét giờ học và khen trẻ

 

- Trẻ hát và vận động

 

 

 

 

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

- Trẻ quan sát

 

 

- Trẻ xếp

 

 

 Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện

 

 

 

- Trẻ tham gia chơi

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi

 

 

 

 

 

- Trẻ vỗ tay