GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC

Đề tài: Truyện – Thỏ con không vâng lời ( trẻ chưa biết)

Đối tượng: Nhà trẻ 24 – 36 tháng

Số trẻ: Cả lớp

Thời gian: 15 - 20 phút

 

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện “Thỏ con không vâng lời”.

- Trẻ biết tên các nhân vật trong truyện: Bác Gấu, Thỏ con, Thỏ mẹ , Bươm Bướm.

- Trẻ biết nội dung câu chuyện: Thỏ mẹ dặn Thỏ con ở nhà chơi những Thỏ con không nghe lời, đi chơi xa nên bị lạc và được Bác Gấu đưa về. Thỏ con biết lỗi nên đã khoanh tay xin lỗi mẹ.

2. Kỹ năng:

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Trẻ có kỹ năng quan sát và phán đoán nội dung câu chuyện, tên truyện và các nhân vật trong truyện.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ trả lời được câu hỏi cô giáo đưa ra.

3. Thái độ:

- Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ biết nghe lời bố mẹ và khi đi chơi xa thì phải có người lớn đi cùng.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào giờ học.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị cho cô:

- Cô thuộc truyện “Thỏ con không vâng lời”.

- Tranh truyện “Thỏ con không vâng lời” (powpoint)

- Rối dẹt các nhân vật trong truyện.

- Sân khấu rối.

- Bài hát “trời nắng trời mưa”.

2. Chuẩn bị cho trẻ:

- Quần áo gọn gàng.

- Biết chơi trò chơi.

III. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức ( 2 – 3’):

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “con thỏ”

- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?

- Trong trò chơi nhắc đến con vật nào?

2. Phương pháp, hình thức tổ chức ( 12 - 15’):

* HĐ 1: Kể chuyện cho trẻ nghe “Thỏ con không vâng lời”.

Câu truyện “Thỏ con không vâng lời”.

- Lần1: Cô kể diễn cảm, kết hợp cử chỉ, điệu bộ.

+ Cô vừa kể truyện gì?

+ Trong truyện có những nhân vật nào?

- Lần 2: Cô kể chuyện theo tranh (powpoint)

+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe truyện gì?

+ Trong truyện nhắc đến những nhân vật nào?

* HĐ 2: Trích dẫn, giảng giải, đàm thoại giúp trẻ làm rõ ý.

- Thỏ mẹ dặn Thỏ con điều gì?

- Thỏ con có vâng lời mẹ không?

- Thỏ con đi chơi cùng ai?

- Khi đi chơi xa thì Thỏ con bị thế nào?

- Bác gì đưa Thỏ con về nhà?

- Khi về nhà Thỏ con đã nói gì với Thỏ mẹ?

- Chúng mình có đi chơi xa khi bố mẹ chưa cho phép không?

* Giáo dục thông qua nội dung truyện:

Qua câu chuyện Thỏ con không vâng lời chúng mình hãy nhớ khi đi chơi phải xin phép bố mẹ và khi đi xa phải đi cùng ông bà bố mẹ nếu không sẽ bị lạc giống Thỏ con.

* HĐ 3: Kể lại chuyện cho trẻ nghe.

- Vừa rồi cô vừa kể cho chúng mình nghe truyện gì?

- Chúng mình có muốn nghe cô kể lại chuyện không?

- Bây giờ chúng mình cùng nghe cô kể lại truyện bằng rối nhé.

3. Kết thúc ( 2 – 3’):

Cô nhận xét giờ học.

Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát “trời nắng trời mưa”.

Chuyển trẻ sang hoạt động khác.

 

Trẻ chào khách

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ trả lời

 

 

 

 

Trẻ nghe cô kể truyện và trả lời câu hỏi

 

 

Trẻ nghe kể truyện qua tranh

 

 

Trẻ trả lời câu hỏi

 

 

 

Trẻ làm động tác gõ cửa

 

 

Trẻ nghe cô giáo dục

 

 

 

 

Trẻ nghe cô kể bằng rối

 

 

 

Trẻ vận động theo nhạc

 

Chuyển hoạt động.