GIÁO ÁN

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

 

                    Đề tài: Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10

Chủ Điểm : Động vật

Đối tượng: MGL (Trẻ 5-6T)

Thời gian: 30-35 phút

 

1.Kiến thức:

 - Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10

- Trẻ biết so sánh nhiều hơn, ít hơn.

-Củng cố nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 10.

2. Kỹ năng:

- Trẻ đếm thành thạo đến 10. Trẻ có thể so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nêu được kết quả bằng nhau, nhiều nhất, nhiều hơn, ít hơn và ít nhất. 

-Trẻ có kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm

3.Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động học

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi

II, Chuẩn bị:

Nhạc bài hát: “Đố bạn”

- Thẻ số: 1-10

* Đồ dùng của trẻ:

-3 nhóm đồ vật:

- Con cá, sư tử, con gà

Các thẻ số: 1, 2, 3,4, 5, 6,7,8,9,10.

- Bức tranh các các nhóm đồ vật, con vật

III, Cách tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. ổn định tổ chức gây hứng thú: ( 2-3p)

- Cô cùng trẻ hát và vận động bài: “ Đố bạn”

- Trò chuyện về nội dung bài hát

2 . Phương pháp hình thức tổ chức :(25- 30p)

*Hoạt động 1:Ôn nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 10

- Trò chơi: Nhìn nhanh đoán giỏi

-Cô cho trẻ giới thiệu luật chơi và cách chơi của trò chơi

- Cách chơi: các con hãy chú ý quan sát trên màn hình của cô có các nhóm đồ vật và hãy đếm sau đó cho cô biết nhóm nào có số lượng là 10.

- Cô nhận xét, động viên trẻ

*Hoạt dộng 2: so sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10

- Cô cho trẻ chơi trò chơi truyền tin

- Cho trẻ tìm nhóm bạn,mỗi nhóm 10 bạn.Cô đến mỗi đội giao thẻ số và nói khẽ thông tin về nhóm đồ dùng mà đội sẽ đi lấy.

-3 nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận khẽ trong nhóm rồi đi lấy đồ dùng có số lượng tương ứng với thẻ số đang cầm trên tay

- Cô hỏi mỗi nhóm: Các con đã mang gì về? bao nhiêu? Vì sao?

- Cho trẻ đếm, kiểm tra lại

- Cho trẻ so sánh số lượng đồ dùng ở 3 nhóm:

+ Nhóm nào lấy được nhiều con vật nhất?

+ Nhóm nào ít nhất?

- Để biết kết quả của các con có chính xác không các con xếp 3 nhóm con vật  thành hàng ngang và xếp tương ứng 1-1

- Cho trẻ so sánh và nói kết quả

+Nhóm nào nhiều nhất?

- Nhóm nào nhiều hơn nhóm con gà?

- Nhóm nào nhiều hơn nhóm con cá?

-  Nhóm nào nhiều hơn nhóm con sư tử?

-  Vậy nhóm con sư tử nhiều nhất

+ Nhóm nào ít nhất?

- Nhóm nào ít hơn nhóm sư tử?

-  Nhóm nào ít hơn nhóm cá?

-  Nhóm nào ít hơn nhóm gà?

- Vậy nhóm gà ít nhất

+ Nhóm nào nhiều hơn, ít hơn?

- Nhóm nào nhiều hơn nhóm gà, ít hơn nhóm sư tử?

- Vậy nhóm cá nhiều hơn nhóm gà và ít hơn nhóm sư tử

- Muốn 3 nhóm con vật có số lượng bằng nhau phải làm thế nào?

+TH 1: Muốn để 3 nhóm có số lượng bằng nhau và đều bằng 8 phải làm như thế nào?

 (Bớt 2 con sư tử , 1 con cá)

- Sau mỗi lần bớt đặt thẻ số tương ứng

- Số lượng đồ dùng của 3 nhóm như thế nào? Và đều bằng mấy?

+TH2: Muốn 3 nhóm có số lượng bằng nhau và đều là 10  thì phải làm như thế nào?

(Thêm 2 con gà , 1 con cá)

- Cho trẻ đếm lại số lượng của các nhóm và đặt thẻ số tương ứng

- 3 nhóm có số lượng như thế nào? Đều bằng mấy?

- Như vậy số lượng đồ dùng của 3 nhóm đều bằng nhau và bằng 10

+TH3: Muốn 3 nhóm có số lượng bằng nhau và đều bằng 9 thì phải làm thế nào?

(Thêm 1 con gà, bớt 1 con sư tử)

- Cho trẻ đếm lại số lượng của các nhóm và đặt thẻ số tường ứng

- 3 nhóm có số lượng như thế nào? Đều bằng mấy?

- Như vậy số lượng đồ dùng của 3 nhóm đều bằng nhau và bằng 9

- Cho trẻ đi cất đồ dùng.

* Hoạt động 3: Luyện tập

- Trò chơi 1: “ Ai nhanh nhất”

Cách chơi: các con quan sát trên màn hình các nhóm đồ vật đã có chữ số cho trước nhiệm vụ của các con là thêm vào hoặc bớt đi đồ vật ở mỗi nhóm sao cho số lượng đồ vật ở mỗi nhóm tương ứng với chữ số đã cho trước.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

* TC 2: Xúc xắc vui nhộn

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: Mỗi trẻ lấy cho mình một thẻ số theo ý thích từ 1-10, sau đó đứng thành vòng tròn. Trẻ đọc bài “xúc xắc reo” đến câu cuối cô sẽ đổ quân xúc xắc khi đó mặt trên cùng của quân xúc xắc có bao nhiêu chấm tròn thì trẻ có thẻ số tương ứng giơ lên và đọc tên số đó (cho trẻ chơi 3-5 lần)

- Luật chơi: bạn nào tìm nhầm sẽ hải nhảy lò cò 1 vòng.

- Cô nhận xét, động viên trẻ

* Trò chơi 3: “ Nhanh và đúng”

- Cách chơi: các con chú ý quan sát lên màn hình có các nhóm con vật nhiệm vụ của các con la quan sát thật nhanh tìm nhóm  tương ứng với số lượng theo yêu cầu của cô. Bạn nào trả lời nhanh và đúng nhất sẽ chiến thắng.

 Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.

3 . Kết thúc: (1-3 p)

- Nhận xét tuyên dương giờ học

- Chuyển hoạt động.

 

-Trẻ hát và vận động

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 - Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

- Trẻ tìm và đếm

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tìm và đếm

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tìm và đếm

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tìm và đếm

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi