DANH SÁCH
CBQL, GV  HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
 
STTHọ tênNăm sinhChức vụĐơn vịMôn dạyXếp loạiGhi chú
Namnữ
ICán bộ quản lý       
1Nguyễn Thị Phương Loan 1981HTMN K.Thượng AQLHoàn thànhĐạt
2Nguyễn Thị Phương Loan 1984HPMN K.Thượng AQLHoàn thànhĐạt
3Dương Thị Dung 1981HPMN K.Thượng AQLHoàn thànhĐạt
IIGiáo viên       
4Ngô Thị Thuý Khoa 1969GVMN K.Thượng ADạy lớp 5-6THoàn thànhGiỏi
5Nguyễn Thị Ngọc Sen 1984GVMN K.Thượng ADạy lớp 5-6THoàn thànhGiỏi
6Nguyễn Thị Ngọc Dung 1981GVMN K.Thượng ADạy lớp 3-4THoàn thànhKhá
7Đinh Thị Diệu An 1989GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhKhá
8Hà Thị Ngọc Hoa 1986GVMN K.Thượng ADạy lớp 5-6THoàn thànhGiỏi
9Nguyễn Thị Trang 1990GVMN K.Thượng ADạy lớp 5-6THoàn thànhKhá
10Lê Thị Hoài 1986GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhKhá
11Phùng Thị Phương 1990GVMN K.Thượng ADạy lớp 3-4THoàn thànhKhá
12Nguyễn Thị Dịu 1986GVMN K.Thượng ADạy lớp 3-4THoàn thànhKhá
13Phan Thị Thanh Thảo 1988GVMN K.Thượng ADạy lớp 5-6THoàn thànhGiỏi
14Nguyễn Thanh Đạo 1990GVMN K.Thượng ADạy lớp 4-5THoàn thànhGiỏi
15Cấn Thị Lân 1990GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhGiỏi
16Nguyễn Thị Minh Huyền 1993GVMN K.Thượng ADạy lớp 5-6THoàn thànhGiỏi
17Nguyễn Thị Thương 1993GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhKhá
18Phùng Thị Thu 1993GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhKhá
19Nguyễn Thị Kim Huệ 1992GVMN K.Thượng ADạy lớp 4-5THoàn thànhKhá
20Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 1993GVMN K.Thượng ADạy lớp 3-4THoàn thànhGiỏi
21Đinh Thị Thu Hiền 1995GVMN K.Thượng ADạy lớp 3-4THoàn thànhGiỏi
22Nguyễn Thị Ngà 1985GVMN K.Thượng ADạy lớp 4-5THoàn thànhGiỏi
23Dương Thị Đảo 1990GVMN K.Thượng ADạy lớp 4-5THoàn thànhGiỏi
24Phí Thị Thu Thảo 1996GVMN K.Thượng ADạy lớp 3-4THoàn thànhKhá
25Phùng Thị Hồng Thủy 1988GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhTB
26Hà Thị Hoa Lúa 1989GVMN K.Thượng ADạy lớp 3-4THoàn thànhGiỏi
27Bùi Thị Hiệu 1993GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhKhá
28Phùng Thị Thúy 1986GVMN K.Thượng A24-36 thángHoàn thànhGiỏi
                                              Ba Vì, ngày       tháng     năm 2021
Người lập biểu                                          HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
SĐT: 0961470178       
Nguyễn Thị Lê                                              Nguyễn Thị Phương Loan