Thực hiện Công văn số 2030/SGDĐT-GDMN ngày 22/5/2019 về việc đăng tải website danh sách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Cơ sở GDMN độc lập) trên địa bàn thành phố Hà Nội kỳ tháng 7 hàng năm, Phòng GDĐT Ba Vì tổng hợp thông tin cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép thành lập trên địa bàn huyện Ba Vì tính đến tháng 6 năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm.