Ngày 10/08/2020 Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì thông báo quyết định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức 2020. Chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

1. Quyết định trúng tuyển

2. Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển