Ngày 06/05/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định về việc phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên MN, TH, THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới đây:

1. Quyết định số 1833/QĐ-UBND

2. Quyết định số 1834/QĐ-UBND