Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Mầm non Khánh Thượng A đã khẳng định thương hiệu tại Hà Nội và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Mầm non Khánh Thượng A được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.